9/11 Pager Messages

2001-09-11
08:08:31
Skytel
[002681612]
D
ALPHA
cadas (Subj: UUT Failure) Base:22 Model:185 Send Help
2001-09-11
08:46:31
Skytel
[002681612]
D
ALPHA
cadas (Subj: Test Station) Base:13 Model:51II Send Help
2001-09-11
08:48:31
Skytel
[002681612]
D
ALPHA
cadas (Subj: Test Head) Base:13 Model:51II Send Help
2001-09-11
11:42:03
Skytel
[002681612]
D
ALPHA
cadas (Subj: Screw Machine) Base:50 Model:112 Send Help
2001-09-11
12:24:46
Skytel
[002681612]
D
ALPHA
cadas (Subj: Test Head) Base:7 Model:12B Send Help
2001-09-11
15:55:31
Skytel
[002681612]
D
ALPHA
cadas (Subj: Screw Machine) Base:50 Model:112 Send Help
2001-09-11
17:21:46
Skytel
[002681612]
D
ALPHA
cadas (Subj: Test Station) Base:43 Model:175 Send Help
2001-09-11
17:25:46
Skytel
[002681612]
D
ALPHA
cadas (Subj: Test Station) Base:46 Model:175 Send Help
2001-09-11
17:27:01
Skytel
[002681612]
D
ALPHA
cadas (Subj: Test Head) Base:46 Model:175 Send Help
2001-09-11
17:28:01
Skytel
[002681612]
D
ALPHA
cadas (Subj: UUT Failure) Base:44 Model:175 Send Help